Krzysztof Izdebski-Cruz

Krzysztof Izdebski-Cruz to artysta urodzony 8 maja 1966 w Toruniu. Zalicza się do grona polskich malarzy współczesnych. Posługuje się tradycyjnym warsztatem malarskim, mianowicie olej oraz pastel. W jego dzieła są przepełnione alegorią, czasem symboliką. Podejmuje dialog z artystami wcześniejszych epok, Wielkimi Mistrzami, polemizuje włączając elementy ironii. Artysta antydatuje swe obrazy o 100 lat, w wyniku przekonania, że ostatnie stulecie było okresem mało produktywnym dla sztuki.

Jego warsztat twóczy opanowany został do perfekcji, momentami zauważalny jest hiperealizm.

Mieszka i pracuje w Sopocie i Gdańsku. Jest absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, które ukończył w 1988 r. W 1999 otrzymał dyplom na wydziale malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W latach 1996-98 był również współwydawcą kwartalnika o sztuce „PROJEKT”. Od 1999 r. do 2006 r. był prezesem Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 2004 r. do 2007 r. prezes Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 2005 roku został uhonorowany odznaczeniem Zasłużonego Działacza Kultury. W latach 2005-2007 pełnił funkcję wicedyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Aby uczcić pamięć wybitnych, nieżyjących już artystów Wybrzeża, został inicjatorem cyklu wystaw „Ocalić od zapomnienia”

Jako ówczesny prezes Okręgu ZPAP w Gdańsku był pomysłodawcą „Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego”. W 2007 roku został nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za wystawę „Nowi Dawni Mistrzowie/New Old Masters”. Od 2010 roku jest członkiem władz głównych Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.