Anastazja Markowicz

Anastazja Markowicz to surrealistyczna malarka pochodząca z Ukrainy, urodzona w mieście Briczany. W 1990 roku zaczęła studia w szkole Plastycznej w Czerniowcach, którą ukończyła z wyróżnieniem.

Ponadto ma w dorobku kilka indywidualnych i zbiorowych wystaw, m.in.: w Narodowym Muzeum we Lwowie, Bukareszcie, czy Kijowie – po zaproszeniu Ministerstwa Kultury Ukrainy.

W 2007 roku została wyróżniona spośród kilkuset artystów z Ukrainy do katalogu “Świat Lewkasu”, pod patronatem Prezydenta Ukrainy. W roku 2009 rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie artystka mieszka i tworzy w Polsce.

 

Wystawy:

2004- Wystawa w „Petergofskich targach”, Czerniowce

2004- Wystawa w Odessie, Galeria sztuki „Da Da Da”

2004-Wystawa indywidualna w „Salonie Sztuki” w Czerniowcach

2005- Wystawa „Świat Lewkasu” we Lwowie w Muzeum Narodowym i Galerii Lwowskiej

2005- Wystawa w Czerniowcach, malowanie na drewnie w Art Muzeum.

2006- Wystawa indywidualna w Czerniowcach „Salon Sztuki”

2007- Zaproszenie i wyroznienie do katalogu „Swiat Lewkasu”

2008- Wystawa w stolicy Rumunii, Bakareszcie „Swiat Lewkasu”. Wystawa odbyła się w konsulacie Ukrainy.

2008- Wystawa indywidualna w „Salonie Sztuki”, Czerniowce.

2011- Wystawa na zaproszenie Ministerstwa Kultury, Narodowe Muzeum Literatury.

2014- Wystawa indywidualna w Ratuszu, Częstochowa. Wystawa odbyła się wraz z Aukcja „Polskie Malarstwo Współczesne” organizowane przez DESA.

2015- Wystawa indywidualna 'Retrospektywa’ w Konduktorowni, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.

 

Publikacje:

2004- Artykuł w Newsweeku(edycja polska, 3/2004 Magdalena Łukaszewicz)

2005- List od burmistrza Czerniowcow, Mikołaja Fedoruk

2005-Artykul w Ukraińskim Czasopiśmie „Wersje” nr4511-11/18-11 2005, tytuł „Utalentowana Nastia” z G. Czeredarik

2007- Katalog „Świat Lewkasu” pod patronatem Prezydenta Ukrainy, za inicjatywa Ministerstwa Kultury i Turystyki i Akademii Sztuk Pięknych. Edytowany przez Profesora Mikołaja Storozenko

2007- Certyfikat wydany przez Czebykin A.V., Prezesa Akademii Sztuk Pięknych