Mikołaj Sętowski

Mikołaj Sętowski to artysta urodzony 1987 w Częstochowie. Ukończył Akademię Jana Długosza w Częstochowie. Jest członkiem czteroosobowej grupy DREAMERS, z która realizuje monumentalne murale na terenie całej Polski (Wieża Babel Częstochowa, Strażnik Miasta w Szczecinku, Granice Światów w Częstochowie). Debiutował indywidualną wystawą w galerii Of Art w rodzinnym mieście, gdzie jego prace spotkały się z pozytywnym odbiorem. « Jest to zbiór prac o różnej treści i z różnych okresów mojej działalnoœci artystycznej, stąd trudno było przypisać wystawie przewodni, jednoznaczny tytuł » stwierdza artysta. Przy tworzeniu swoich dzieł kieruje się twórczym przypadkiem, próbuje stworzyć swój własny język przekazu, nie przecierając przy tym szlaków ojca – Tomasza Sętowskiego.