Dariusz Kaleta

Dariusz Kaleta – artysta urodzony w 1960 roku w Lubaniu Śląskim. Ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom główny otrzymał w 1987 roku w pracowni plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego, a dyplom dodatkowy w pracowni litografii prof. Tadeusza Gawrona.
Trudzi się malarstwem sztalugowym. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, zarówno w kraju jak i w Niemczech, USA czy Francji.
Jego dzieła możemy oglądać obok mistrzowskich prac Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wojciecha Weissa, Jana Styki, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Henryka Siemiradzkiego i wielu innych.

Aktualnie Dariusz Kaleta sprawuje funkcję kierownika Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. Jest również jednym z członków ugrupowania artystycznego „Grupa Apellesa”, do której, oprócz artysty, zaliczają się: Krzysztof Izdebski- Cruz, Ida Łotocka – Huelle, Paweł Huelle, Marcin Kołpanowicz.

Jesienią 2011 grupa brała udział w wystawię w Millenium Hall w Rzeszowie wraz z Magdaleną Abakanowicz.
Artysta jest również członkiem londyńskiej Society Art of Imagination. Swoje dzieła prezentuje również z duńską grupą Clausa Brousena DANTE.
W magazynach „Artysta i Sztuka” nr2, „Tango8” nr2/2012, oraz w „Day&Night” ukazały się artykuły o gdzie możemy dowiedzieć się więcej o dorobku artystycznym tego malarza.