Malwina Puszcz

Malwina Puszcz, ur. 1992

Tworzy energetyczne, barwne abstrakcje geometryczne na płótnie. Inspirują ją artyści z nurtu abstrakcji geometrycznej, a w szczególności tzw. hard-edge painting („malarstwo ostrych krawędzi”). Artyści ci stworzyli własną, bezosobową formułę malarską polegającą na pokrywaniu powierzchni płócien dużymi polami barw, wyraźnie odcinających się od siebie. Ich celem było całkowite odejście od treści na rzecz formy.
Takie podejście do malarstwa jest jej bliskie. We współczesnym świecie z każdej strony otacza nas szum informacji, opinii, różnych historii. Malarka poprzez swoje obrazy nie chcę niczego „przekazać” widzom. Bardziej zależy jej na tym by im coś „pokazać” i podzielić się z nimi swoją malarską wrażliwością. Fascynuje ją kolor i to on jest głównym bohaterem jej sztuki. Lubi mieszać ze sobą kontrastujące barwy, łamać je, a następnie wykorzystywać w swoich kompozycjach. Gama barw jest tak bogata, że możliwości kolorystyczne są właściwie niemożliwe do wyczerpania. Daje jej to ogromną skalę możliwości i rozwoju własnej wizji malarskiej.
Wielobarwne pola pokrywające jej obrazy ujęte są w różnego rodzaju figury geometryczne – najczęściej są to trójkąty. To figura o ogromnym potencjale energetycznym, która w zależności od kąta rozwarcia i długości boków, może przybierać formę statyczną lub niebywale dynamiczną. Każdy z jej obrazów jest unikatowy, nigdy nie powiela tego samego układu kompozycyjnego
i nigdy nie wykorzystuje dwa razy tego samego koloru. Sprawia to, że wszystkie płótna różnią się od siebie, a jednocześnie tworzą spójną całość. Zależy jej na tym by jej obrazy były „czyste”. Używa wyłącznie czystych barw i dużą uwagę przywiązuję do precyzji wykonania.