Jan Lebenstein

Jan Lebenstein urodził się w 1930 roku w Brześciu Litewski. Zajmował się malarstwem i grafiką. Uprawiał oryginalną odmianę malarstwa figuratywnego, włączając doń elementy surrealistyczne i abstrakcyjne. Studiował malarstwo na ASP w Warszawie w latach 1948-1954 pod kierunkiem prof. Eugeniusza Eibischa i Artura Nachta-Samborskiego. Zadebiutował podczas Ogólnopolskiej wystawy młodej plastyki „PRZECIW WOJNIE, PRZECIW FASZYZMOWI” w warszawskim Arsenale (1955). Zaprzyjaźniony w czasie studiów z Mironem Białoszewskim, swą pierwszą wystawę indywidualną pokazał w 1956 w Teatrze na Tarczyńskiej. W 1959 został laureatem Grand Prix de la Ville de Paris na I Biennale Młodych, gdzie później zamieszkał.

W tym okresie tworzył Figury kreślone, następnie Figury hieratyczne i wreszcie Figury osiowe. Stanowiły one kompozycje (rysunkowe i malarskie) z umieszczonymi centralnie, wertykalnymi sylwetami skrajnie uproszczonych postaci ludzkich, najczęściej kobiecych. Prace te wystawiał w Paryżu i USA. W 1960 zaczął rysować „karnety”, które były rodzajem dziennika, który w przyszłości dostarczy mu motywów wykorzystanych w obrazach. Cztery lata później zaczął pracę nad cyklem „Bestiarium”, w którym przedstawione zostały archaizowane stwory przypominające prehistoryczne wykopaliska.
Bezpośrednio po tym cyklu, do swoich prac wprowadza postaci ludzkie i fantastyczne, odgrywające na poły oniryczne, na poły mitologiczne sceny. W 1970 roku zaczął produkować witraże dla Centre du Dialogue w Paryżu. Rok później otrzymał obywatelstwo francuskie. W latach 1976-1989 tworzy wyłącznie w technice gwaszu i pastelu. W tym czasie zilustrował m.in. Folwark zwierzęcy George’a Orwella i kilka ksiąg biblijnych (Księgi Genesis, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana – dwukrotnie: jako cykle witraży oraz grafik). W 1989 powraca do malarstwa olejnego (cykl „Pergamon”).

Artysta ten otrzymał wiele nagród, m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 1976, Nagrodę Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w 1985, Nagrodę im. Jana Cybisa w 1987. Zmarł w roku 1999 w Krakowie.