BERND SCHWARZER – DOM ARTYSTY PLASTYKA – OW ZPAP – 15.10–09.11.2014

POLSKA, EUROPA: OBRAZY BERNDA SCHWARZERA | Finisaż
15.10 – 09.11.2014 r. | DAP
DOM ARTYSTY PLASTYKA | MAZOWIECKA 11A | WARSZAWA
finisaż: 09.11.2014 | godz. 18:00

Prace Bernda Schwarzera eksponowane w galeriach DAP 1 i 2 są punktem wyjścia do refleksji nad wpływem historii na sztukę współczesną. Schwarzer wypowiada się zarówno poprzez swoją subtelną grafikę, jak również przy pomocy monumentalnych form malarskich i rzeźbiarskich. Prace wyrażają emocje wokół zjednoczenia Europy i w ogóle całego procesu integracyjnego. Dla samego Schwarzera, w jego przedstawianiu historii XX wieku niezwykle ważne są elementy ikonografii katolickiej, pasja, ukrzyżowanie oraz zmartwychwstanie.

Kuratorami wystawy są Jacek Maślankiewicz oraz Guy Feaux de la Croix. Wystawę można oglądać do 9 listopada br.

Bernd Schwarzer – artysta wizjoner – wiele lat przed zjednoczeniem Niemiec mówił: żaden człowiek, żaden naród nie może pozostać poza murem i to, że kiedyś on upadnie będzie logicznym zakończeniem tych niezwykle zawikłanych czasów. Dwa lata przed jego wybudowaniem, w 1959 r., rodzice Bernda Schwarzera przeprowadzili się ze wschodnioniemieckiego Weimaru do Kolonii. Życiową misją artysty stało się malarskie przedstawianie i zgłębianie tematu „Niemcy i Europa”, ukazując też ciemne strony historii. Przez lata nikt nie rozumiał jego przesłania. Teraz znany, doceniany i prezentowany w najlepszych muzeach świata. Od zawsze reaguje na ważne wydarzenia, polityczne emocje przekłada na swój artystyczny język. Walczy o pokój, respektowanie praw człowieka, angażuje się także w nasze sprawy, jako jeden z pierwszych popierał Solidarność („Obrazy Polskie”). Oddaje cześć papieżowi Janowi Pawłowi II, któremu według Bernda Schwarzera zawdzięczamy wyzwolenie od komunizmu i zjednoczenie Europy.

Prace Bernda Schwarzera eksponowana są w przestrzeni dwóch galerii DAP 1 i DAP 2.

schwarzer4      schwarzer6 

malarstwo, sztuka, galeria, polska sztuka, notowania aukcyjne, malarstwo surrealistyczne