Ewelina Koszykowska

Ewelina Koszykowska urodziła się w Polsce. Jest absolwentką Columbus College of Art and Design w USA, gdzie otrzymała stypendium w zakresie pełnego portfolio, które ukończyła z wyróżnieniem. Ewelina wystawia swoje prace w galeriach i muzeach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jej prace wystawiane są również w domach aukcyjnych Sotheby’s i Christie’s w Londynie. Wcześniej malowała w swojej pracowni na Brooklynie w Nowym Jorku, a następnie w swoim studiu w Londynie w Wielkiej Brytanii, teraz wróciła do swoich korzeni, przenosząc się do Polski w 2020 roku.

… Urodziłam się w tak zwanym „czepku”; bardzo rzadki stan, w którym dziecko rodzi się w worku embrionalnym lub rodzi się częściowo nim pokryte. Urodziłem się pod welonem, i moja historia ma bezpośredni związek z zasłoną. Moje obrazy kładą nacisk na znaczenie ewolucji człowieka poprzez zasłony świadomości reprezentowane przez kontrast między tym, co rzeczywiste, a abstrakcją. W 2012 roku zacząłem pracować nad serią obrazów, które badają związek między człowiekiem a zasłoną w linearnej przestrzeni. Wykorzystując głównie te 3 elementy jako swoje muzy, tworzę scenariusze, które mówią o problemach społecznych i duchowych. Moje obrazy pojawiają się jako wizje, otwierając dialog z tradycyjnymi przedstawieniami zasłony jako przedmiotu dekoracyjnego, a także odpowiadają jej kulturowym konotacjom na przestrzeni dziejów. Używając podobnych klasycznych technik jak dawni mistrzowie, pokazuję formy w realistycznym renderowaniu. I odwrotnie, zasłona i przestrzeń płótna nabierają współczesnych abstrakcyjnych aspektów w każdym obrazie. Moje zainteresowanie zasłoną mającą wiele definicji stało się w ostatnich latach najbardziej urzekającym aspektem mojej artystycznej podróży, ponieważ odkryłam, że zasłona zmienia się, a tym samym zmienia się ludzkość. Jest nieskończoność do odkrycia, rozplątania, rozpakowania, zawinięcia, zabezpieczenia, rzucenia, wleczenia tutaj, rzucenia tam, objęcia itd.… Moja praktyka stała się choreografią między formą a bezkształtnością.

2020 – Covid cancellations London Royal Albert Hall, Frankfurt Steinberger Hotel
5/2019-7/2019 – Venice, Paris, Katowice – Beyond the Veil Group Show
5/2019 – Venice – Venice Biennale – Beyond the Veil Group Show
4/2019 – London – Mayfair Group Show Brook Street
1/2019 – London – Christie’s Auction House
5/2018 – London – Commissions Holland Park Opera, Coller Estates
1/2018 – London – Sotheby’s Auction House
2017- London – Commissions Al Fayed, Birley, Rothschild Estates
1/2017 – London – Phillips Auction House
2015 – Manila – Commissions Chan Estate, Kaplan Estate
3/2014 – London – SouthBank Center Mural Commission
4/2014 – Commission Little Dragon
12/2013 – SCOPE – Art Basel – Miami FL
10/2013 – Copro Gallery – LA
4/13/2013 – Last Rites Gallery NYC
12/15/2012 – Solo- Copro Gallery – LA
10/26/2012 – Last Rites Gallery – NYC
7/13/2012 – Grand Theatre Center for the Arts – Tracy CA
5/26/2012 – MOCA – Virginia Beach VA
5/19/2012 – Ann Street Gallery – Newburgh NY
9/22/2011 – Chelsea – NYC
9/2/2011 – Solo- Gallery 1988 – LA
8/11/2011 – Lyons Wier Gallery – NYC
7/29/2011 – Copro Gallery – LA
6/3/2011 – Black Vulture Gallery – Philadelphia PA
4/22/2011 – Oo Gallery – Kingston NY
4/16/2011 – Bold Hype Gallery – NYC
3/17/2011 – Sloan Fine Art – NYC
2/18/2011 – Oo Gallery – Kingston NY
2/14/2011 – The Dirty Show – Detroit MI
2/12/2010 – Gallery 1988 – LA
11/06/2010 – Gallery 1988 – San Francisco CA
7//7/2010 – Gallery 1988 – LA
6/19/2010 – Museo De La Cuidad De Mexico – Mexico
6/10/2010 – Last Rites Gallery – NYC
4/10/2010 – Last Rites Gallery – NYC
3/12/2010 – Copro Gallery – LA
2/12/2010 – The Dirty Show – Detroit MI
12/11/2009 – Gallery 1988 – San Francisco CA
12/03/2009 – Aqua Art Fair – Art Basel – Miami FL
11/27/2009 – Gallery 1988 – LA
7/16/2009 – Gallery 1988 – LA
5/15/2009 – Solo – Ad Hoc Gallery – NYC
4/02/2009 – Gallery 1988 – LA
1/14/2009 – Ad Hoc Gallery – NYC
9/06/2008 – Last Rites Gallery – NYC
2000-2004 – Columbus College of Art and Design – Full Portfolio Scholarship Award, Magne Cum Laude Graduate
4/1999 – Butler Museum of Art – OH

Ewelina Renata Koszykowska
I was born a caul bearer; a highly rare condition, where a baby is born within the embryonicsac or born partially covered by it. Being born under the caul, my history has a directconnection to the veil. My paintings place an emphasis on the importance of human evolutionthrough veils of consciousness represented in the contrast between the real and theabstract. In 2012, I began working on a series of paintings that explore the relationshipbetween the human and the veil within a linear space. Using mainly these 3 elements as mymuses, I create scenarios that speak about social and spiritual issues. My paintings appearas visions, opening up a dialogue with the traditional depictions of the veil as a decorativeobject and also responds to its cultural connotations throughout history. Using similar classicaltechniques as the old masters, I display the forms in realist rendering. Conversely, the veiland the space of the canvas take on contemporary abstract aspects within each piece. Myinterest in the veil having many definitions has in recent years become the most enchantingaspect of my journey as an artist, as I have discovered that the veil transforms and thus, sodoes humanity. There is an endlessness to be discovered, unravelled, unwrapped, wrappedup, protected, tossed up, dragged here, thrown there, embraced etc…. My practice hasbecome choreography between the formed and the formless.
Ewelina Koszykowska was born in Poland. She is a graduate of the Columbus College of Artand Design in the USA where she received a full portfolio scholarship graduating withhonours. Ewelina exhibits her work in galleries and museums across the United States andEurope. Most recently she exhibited in Sotheby’s and Christie’s Auction Houses in London.Formerly painting from her studio in Brooklyn NYC and then from her studio in London UK,she has now returned to her roots relocating to Poland in 2020.