Tomasz Sętowski, serigrafia, 30×28 cm
Tomasz Sętowski, serigrafia, 30×28 cm

Artysta uważa, że „Umysł jest swoistą fabryką snów uruchamianą na czas tworzenia. Wymyślanie monumentalnych kompozycji jest próbą zaistnienia w świecie wyobraźni, z dala od codzienności”. Mimo to, czasami można odnieść wrażenie, że artysta stara się przez swoją sztukę znaleźć odpowiedzi na egzystencjalne pytania takie jak rola przypadku w życiu człowieka czy istota przeznaczenia.