Zdzisław Beksiński, „Bez tytułu”, grafika komputerowa, 65×45 cm, cena – niedostępny
Zdzisław Beksiński, „Bez tytułu”, grafika komputerowa, 65×45 cm, cena – niedostępny

Zdzisław Beksiński był otwarty na współczesne techniki, fascynowały go możliwości nowoczesnych programów, dlatego malarz ten, w połowie lat 90. zainteresował się grafiką komputerową. Czysta ciekawość nowych ścieżek doprowadziła do powstania prac w tej technice. Okres, w którym tworzył grafiki komputerowe, można podzielić na dwa etapy. Początkowo do materializowania swoich wizji wykorzystywał zrobione przez siebie fotografie, które przetwarzał za pomocą programów graficznych. Dzięki temu pozyskiwał prace zbliżone do jego malarstwa okresu fantastycznego, gdzie odczuwalny jest nierealna, metafizyczna przestrzeń, uzyskiwana za pomocą światłocienia. W drugim etapie tej twórczości zaczął tworzyć przy pomocy tabletu rysunkowego jednakże korzysta również z bardziej tradycyjnej techniki, mianowicie skanując do komputera, wcześniej przygotowane na papierze, rysunki. Były one głównie czarno-biało, jednakże momentami wprowadzał do nich kolor. W ostatnich latach swojego życia Beksiński mniej zaangażowany był się w grafikę komputerową.

Tagi: Zdzisław Beksiński,