Katarzyna Kowalska 05 – 19.02.2015 | 022 Dom Artysty Plastyka

Płaszczyzny jako zapisy przestrzeni. Między perspektywami | Katarzyna Kowalska
05 – 19.02.2015 | 022
Dom Artysty Plastyka Warszawa, Mazowiecka 11A
Wernisaż: 05.02.2015 r., godz.19:00

Twórczość malarska Katarzyny Kowalskiej rozpięta jest między dwoma biegunami – rygorem form geometrycznych i wolnością ekspresyjnego malarstwa gestu. Dwa światy i dwa spojrzenia na rzeczywistość: hiperracjonalne, redukujące mnogość form do tego, co najprostsze i najbardziej prymarne, minimalistyczne i będące wynikiem chłodnej kalkulacji oraz pełne emocji, oparte na przeczuciu, intuicji, swobodnym geście. Katarzyna Kowalska swobodnie przemieszcza się pomiędzy tymi, wydawałoby się, skrajnymi przystankami przedstawiania świata. Geometria jest w jej obrazach rozedrgana, pulsująca i nasycona kolorem. Gest natomiast dyscyplinuje siatka perspektywiczna, rzut przestrzennej bryły w swej namacalnej konkretności.

Artystka uprawia malarstwo warstwowe, nawiązujące nieco do malarstwa materii z akcentem na to, że materia ta jest transponowana na płótno za pomocą różnych, nieraz nietypowych narzędzi. Łączy w swojej twórczości różnorodne techniki malarskie, bada właściwości farb i substancji, obserwując ich proces tężenia w różnych temperaturach. Interesuje ją proces malarski jako wypadkowa zaplanowanych z góry procedur oraz niekontrolowanych wydarzeń – przypadkowych gestów, eksperymentów z tworzywem, ekspresyjnego cieniowania i laserunku itp. Płaszczyzna obrazu nie jest sterylna – artystka pozwala jej na kontakt z różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi. W efekcie struktura obrazu jest złożona i gęsta. Malarstwo Katarzyny Kowalskiej jest zatem przestrzenią równoległą przeżywania i doświadczania świata, w której zapisują się wspomnienia i wyobrażenia ujęte w podstawowe wartości malarskie.

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

 

Katarzyna Kowalska
Alina Bloch
Mieczysław Ziomek
Tatiana Majewska
Grzegorz Winkler
Warszawski Pejzaż
Stanisław Stach
Konrad Kucz
Bernd Schwarzer
Tomasz Górnicki

Tagi: DOM ARTYSTY PLASTYKA, Katarzyna Kowalska, OW ZPAP,