PRZESTRZEŃ I FORMA, 11 – 19.04.2015 r. | Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka

PRZESTRZEŃ I FORMA
wystawa prac studentów Architektury Wnętrz Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
11 – 19.04.2015 r. | Galeria DAP
Dom Artysty Plastyka Warszawa, Mazowiecka 11A

Architektura wnętrz jest sztuką nadawania przestrzeni właściwej formy. Wystawa Przestrzeń i Forma oraz towarzysząca jej publikacja o tym samym tytule ukazują różnorodność tej dziedziny poprzez prezentację prac dydaktyków, absolwentów i studentów kierunku Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Po ośmiu latach działalności, środowisko skupionych wokół Katedry Architektury Wnętrz PJATK projektantów, artystów, inżynierów i teoretyków postanowiło pokazać efekty swojej pracy twórczej i dydaktycznej. Interdyscyplinarny charakter zespołu naukowo-badawczego, który stanowi o unikalności programu kształcenia studiów licencjackich, a wkrótce i magisterskich, zadecydował także o różnorodności prezentowanych prac. Wybrany materiał obejmuje nie tylko typowe dla architektury wnętrz projekty wnętrz i wystaw, ale także mniej oczywiste dla tej dziedziny przykłady architektury, małej architektury, mebli, komunikacji wizualnej oraz malarstwa czy rzeźby.

Swoją niepowtarzalność Katedra Architektury Wnętrz zawdzięcza nie tylko wykładowcom, ale także obecnym i byłym studentom. Dlatego pierwsza część katalogu Przestrzeń i Forma zawiera dorobek studentów i absolwentów, a druga ukazuje sylwetki naszych pracowników naukowych i dydaktycznych. Współtworzący Katedrę dydaktycy pokazują efekty swojej pracy oraz dzielą się wiedzą, refleksjami i zainteresowaniami zawodowymi, a czasem także prywatnymi. Co ważne, prezentacja wykładowców nie ogranicza się jedynie do aktywnych projektantów, którzy stanowią trzon zespołu, ale obejmuje też sylwetki dydaktyków reprezentujących inne niż architektura wnętrz dziedziny. Interdyscyplinarność kadry przekłada się na różnorodność dorobku studentów i absolwentów, o czym świadczy pierwsza część publikacji. Prezentowane prace studenckie zostały przyporządkowane przedmiotom, w ramach których powstały. Taki podział daje klarowny obraz pełnego programu studiów. Poza pracami kursowymi, część katalogu obejmuje też działalności ponadprogramowe, której przykładami są projekty realizowane we współpracy z warszawskim Muzeum Literatury czy chorzowskim Parkiem Kultury oraz przedsięwzięcia podejmowane przez Koło Naukowe Studentów Architektury Wnętrz 4MA.

W Galerii Domu Artysty Plastyka osadzeni już w życiu zawodowym wykładowcy postanowili ustąpić miejsca swoim wychowankom. Wystawę zdominowali studenci i absolwenci Architektury Wnętrz PJATK. Ekspozycja prezentuje najlepsze prace powstałe w ciągu ośmiu lat działalności Katedry Architektury Wnętrz. Co ważne wybór nie ograniczył się tylko do najdoskonalszych pod względem technicznym projektów dyplomantów, ale ukazuje przykłady prac wykonywanych na zajęciach od pierwszego do ostatniego roku studiów.

O wysokiej jakości prezentowanych w katalogu i na wystawie prac świadczą liczne nagrody, publikacje oraz krajowe i zagraniczne wystawy, które są udziałem nie tylko naszych wykładowców, ale także studentów i absolwentów. Wszystkie te wyrazy uznania są najlepszym dowodem jakości naszej wspólnej pracy.

dr hab. Piotr Perepłyś – prof. PJATK
Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK
Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
Kurator wystawy Przestrzeń i Forma

przestrzen

 
artinfo oferta
Rafał Olbiński
Jarosław Kukowski
Janusz Lewandowski
Ewa Kukowska
Tomasz Sętowski
Karol Bąk
Tomasz Alen Kopera
Wojciech Siudmak
Zdzisław Beksiński
Krzysztof Wiśniewski
Jacek Yerka
Marcin Kołpanowicz

Tagi: PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, wystawa, wystawa Warszawa, wystawa ZPAP,