„KALEJDOSKOP” – wystawa malarstwa Wojciecha „Tut” Chechlińskiego 01 – 14 lutego 2016


Wystawa czynna w dniach: 01 – 14 lutego 2016
ZPAP Warszawa, Galeria Lufcik (I piętro), Mazowiecka 11A, Warszawa

„Artysta w obrazie zawiera myśl i emocje, prawdę i fałsz. Ukrywa to, co ma pozostać dostępne jedynie garstce i obnosi się z tym, co dotyczy wielu. Obraz jest zagadką, odbijającą w nieskończoność jeden skończony układ”. Jak daleko zajść może człowiek kierowany wiarą w słuszność własnych wyborów? Na ile w tych wyborach pomocna dla niego okazuje się sztuka? Wojciech Tut Chechliński podejmuje opowieść o człowieku, dla którego każda sfera życia pozostaje kalejdoskopem wspomnień, marzeń i potrzeb. Stopniowym budowaniem granic, praw, zasad postępowania i jednoczesnym zacieraniem w pamięci dotychczasowych, niepotrzebnych już doświadczeń. Artysta na gruncie własnych przeżyć i obserwacji dzieli rzeczywistość na mniejsze fragmenty, historie miejsc, które są mu bliskie i twarze ludzi, które wydają się znajome. Na ich przykładzie wyjaśnia mechanizmy stojące za ciągle zmieniającym się światem. „Kalejdoskop” budzi chęć poznania tego co ukryte, niekończącej się zmiany towarzyszącej naszemu życiu, która w istocie jest tylko zmianą poszczególnych jego elementów. Artysta w barwnej mozaice elementów ukrywa historie stojące za spełnieniem każdego z nas.

Wystawa prezentować będzie prace malarskie Wojciecha Tut Chechlińskiego zrealizowane w latach 2011-2015.
Wojciech Tut Chechliński

Artysta malarz, od kilkudziesięciu lat budujący własną wizję świata odwołującego się do wyobraźni widza. Zaczął malować w wieku 7 lat, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z malarstwem Paula Klee (Warszawa, 1959). Pochodzi z rodziny o artystycznych oraz kolekcjonerskich tradycjach – jego rodzina, związana z poznańską bohemą, posiadała w swoich zbiorach obrazy m.in. Tytusa Czyżewskiego, Wacława Taranczewskiego, Jana Cybisa oraz Józefa Pankiewicza. Jego malarstwo – formalnie bliskie dokonaniom kubizmu, abstrakcjonizmu oraz art brut – cechuje szeroka gama kolorystyczna, syntetyzm twórczy oraz mniejsza skala deformacji. Jego obrazy można oglądać m.in. w Warszawie, Krakowie oraz w Zakopanem. Żyje i pracuje w Warszawie.

„Twórczość Chechlińskiego to przede wszystkim wynik obserwacji świata, których punktem wyjścia staje się człowiek oraz drzemiące w nim emocje. Ich świadkiem nie jest jednak bezosobowy twórca, a on sam, łącznie z całym swoim życiowym doświadczeniem, filozofią (…). Każdy obraz jest zatem świadectwem autentycznych wydarzeń – dziennikiem, w którym zamykają się poglądy i oceny, podane widzowi w formie zagadki i odwołujące się do jego wiedzy i wyobraźni”. (Mikołaj Kozłowski)