SENIORZY 2016 |2016-07-04 do 2016-07-29| Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka Warszawa

Wernisaż: 2016-07-04 18:00
Wystawa w dniach: 2016-07-04 do 2016-07-29
Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka Warszawa

Artyści biorący udział w wystawie: Halina Kwiecińska-Bonikowska, Zofia Sadowska, Krystyna Wojtyna-Drouet, Maria Uśpieńska, Piotr Komincz, Teresa Dziczkaniec, Jolanta Bojanowska-Kunkel, Zdzisław Kasprzyk, Irena Łyżwińska-Niwicz, Barbara Michałowska, Teresa Chojnacka, Anna Galarda-Oknińska, Zenon Tomaszewski, Czesław Kiszka, Danuta Teller-Gęsicka, Maryla Owczarczyk, Danuta Jaworska-Thomas, Adela Szwaja, Seweryna Gugała-Stolarska, Bożena Hermanowicz

Wystawie towarzyszyć będzie katalog, w którego wstępie Pani Bożenna Leszczyńska, Prezes OW ZPAP, pisze:

„Z prawdziwą przyjemnością i nie mniejszą dumą oddaję w Państwa ręce katalog, towarzyszący szczególnej i bliskiej memu sercu wystawie, prac najstarszego pokolenia członków Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Na artystycznej mapie naszego kraju istnienie Klubu Seniora jest wartością niezmiernie ważną i wyjątkową, gdyż stanowi najstarszą inicjatywę tego typu. Sekcja Seniorów istnieje od 1944 roku. Jej owocem jest szereg zorganizowanych wystaw i licznych plenerów. Działalność Klubu dowodnie potwierdza tezę, że dla sztuki nie istnieje coś takiego, jak cezura wieku a jedynym dla niej kryterium jest talent twórcy. Honorując naszych członków – Seniorów wystawą obrazującą ich aktualne artystyczne osiągnięcia, wiem na pewno, że widzowie nie zostaną rozczarowani. Prezentowaną ekspozycję, pomyślaną jako swoistego rodzaju przegląd różnorodności tematów, technik i stylów, cechuje dojrzałość artystyczna i warsztatowa maestria prezentowanych prac.”

 

Seniorzy 2016

Seniorzy 2016

Jacek Yerka, Rafał Olbiński, Tomasz Alen Kopera, Jarosław Kukowski, Joanna Sierko-Filipowska, Karol Bąk, Janusz Lewandowski, Marcin Kołpanowicz, Ewa Pello, Krzysztof Wiśniewski, Edward Szutter