Tomasz Sętowski, „To tylko sen”, akwarela, 40×50 cm, 2016, cena – obraz niedostępny
Tomasz Sętowski, „To tylko sen”, akwarela, 40×50 cm, 2016, cena – obraz niedostępny