Jowita Mormul | REPLIKACJE/REPLICATIONS | Galeria 022, Dom Artysty Plastyka

Wystawa w dniach: 2016-09-26 do 2016-10-06
Galeria 022
Wernisaż: 2016-09-26 19:00

Opis:

„Fotograficzny projekt „Replikacje / Replications” ma charakter problemowy i został zainspirowany badaniami nad efektami powielania i klonowania zwierzęcych oraz ludzkich genów. Nowe jakości organizmów udoskonalanych w laboratoriach naukowych wywołują skrajne emocje, prowokując do rozważań nad konsekwencjami etycznymi, medycznymi, socjologicznymi, ale także formalnymi i estetycznymi, dotyczącymi powstających „tworów”. W tym kontekście fotograficzna dokumentacja może być rozważana jako proces replikacji rzeczywistości, a cyfrowa manipulacja danymi pozwala na konstruowanie nowych, odrębnych bytów stworzonych z własnej „materii”. Projekt bada możliwości wizualizacji hipotetycznych „klonów” ludzkiego ciała, jak również reakcję na ich dyskursywny charakter.” – Jowita Mormul

Jowita Bogna Mormul

Dzieciństwo w Gliwicach, młodość w Krakowie, obecnie w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą obrazu, kompozycją oraz z klasycznymi tematami fotografii. Szczególnie interesuje się tematyką dotyczącą styku i wzajemnych influencji zagadnień z dziedziny sztuk plastycznych, fotografii i nowych mediów. Działania twórcze Jowity Mormuł dotyczą głównie poszukiwania tożsamości oraz badania roli pamięci kodyfikowanej w mitach – prywatnych i publicznych. Jej prace są zarazem egzemplifikacją fascynacji relacjami międzyludzkimi i czynnikami, które je determinują.
W roku 2008 doktorat w zakresie sztuk filmowych w dyscyplinie artystycznej fotografia w PWSFTviT w Łodzi. W latach 1992-1997 r. studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w Pracowni Malarstwa Sztalugowego prof. Włodzimierza Kunza i aneks do dyplomu w Pracowni Rysunku prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. W latach 1996-1999 r. studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, dyplom w Katedrze Fotografii prof. Zbigniewa Łagockiego. W 1996 r. stypendium imienia Hanny Rudzkiej – Cybisowej. W latach 1996/1997 stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1998 r. członek ZPAP, od 2001 r. członek ZPAF. Prowadzi wykłady z zakresu klasycznych tematów fotografii, kompozycji i analizy obrazu. Fotografuje, maluje, notuje.
Ponad trzydzieści wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

więcej: www.jowitamormul.com

Bogna Jowita Mormul, Replikacje

Bogna Jowita Mormul, Replikacje