Tomasz Sętowski, Ikona czasu

Tomasz Sętowski, Ikona czasu

Tomasz Sętowski, Ikona czasu