POWTÓRZENIA | Alina Picazio | Galeria 022, Dom Artysty Plastyka | 03.01.2017 – 20.01.2017

POWTÓRZENIA | Alina Picazio
Wystawa w dniach: 03.01.2017-20.01.2017
Wernisaż: 03.01.2017, 19:00
Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka Warszawa, Mazowiecka 11A

 

„Alina Picazio. Spojrzenia pamięci”

Każdy z nas zapamiętuje pewne obrazy z dzieciństwa lub też kojarzy konkretne chwile, które w jakiś szczególny sposób utkwiły mu w pamięci. Wprawdzie każdy potrafi je przywołać, ale czy potrafi oddać złożoność procesów związanych z pamięcią?
Alina Picazio w swojej twórczości analizuje procesy zapamiętywania, nakładania się na siebie różnych wątków, często powielania obrazów i zdarzeń. Ostatecznym zwieńczeniem tej analizy staje się obraz. Jako odbiorcy mamy możliwość podążania jej śladami, a bywa, że i utożsamienia się z historiami, które Autorka przekazuje nam w swoich pracach. Jeżeli już wejdziemy w świat obrazów Aliny, udamy się w podróż w przeszłość. Co ciekawe, w wielu jej pracach odnajdziemy swoje własne wspomnienia, bowiem można tu mówić o swoistym uniwersalizmie procesów pamięciowych, który dostrzegła i stara się oddać w swojej twórczości Alina Picazio. Pozwala to na powstanie silnej więzi pomiędzy artystą, a odbiorcą. Alina nie deprecjonuje zasad organizacji formy plastycznej. W jej obrazach znajdziemy walor, kolor, kompozycję, częste posługiwanie się kamerą jako narzędziem zapisu chwili oraz inne środki artystycznej wypowiedzi, które w klarowny sposób ułatwiają odczytywanie i odbiór jej dzieł. Trzeba przyznać, że Alina ma dużą łatwość opowiadania swoich historii i jej „Spojrzenia pamięci” potrafią odnaleźć nasze, jakże często poukrywane gdzieś głęboko klasery z zapisem zdarzeń z minionych lat i przywołać miłe zazwyczaj wspomnienia.

Kurator Wystawy Robert Żbikowski

Uniwersytecka-33

Alina Picazio jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks na Wydziale Grafiki w pracowni serigrafii prof. Henryka Chylińskiego. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki w ramach półrocznego stażu w pracowni profesora Alessandro Trottiego na Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Aktualnie – na studiach doktoranckich na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.