„Pyramidal (3)”, 2016, grafika żel-art, egz. 2/50, 38 x 55 cm, cena – 2 450 zł
„Pyramidal (3)”, 2016, grafika żel-art, egz. 2/50, 38 x 55 cm, cena – 2 450 zł