KAROL BĄK | METAMORFOZY KOBIECOŚCI | 30.03.2017-01.05.2017

 

KAROL BĄK. METAMORFOZY KOBIECOŚCI
Wystawa w dniach 30.03.2017-01.05.2017
Galeria Quantum, Dom Artysty Plastyka, Mazowiecka 11A, Warszawa

 

plakat bąk fb

 

 

Wystawa Karola Bąka „Metamorfozy kobiecości” jest zbiorem obrazów podejmujących próbę zmierzenia się z tematyką odwieczną, a wciąż stwarzaną na nowo. U Bąka kobiecość nie jest alegorią, a symbolem. Symbol zakłada subiektywny, duchowy i jednostkowy stosunek do postaci. Widzimy indywidualne pojmowanie tego tematu, mierzenie się z nim przez artystę, który z jednej strony formuje ich cielesność w sposób estetyczny, ponadczasowy, niedosięgły; z drugiej zaś kobiety-statuy dopełnia kontrastowo rozedrganą materią, co jednocześnie rozszerza postaci na całą płaszczyznę obrazu. Powoduje to wrażenie przekroczenia struktury ciała. Kobiety z niej wychodzą, eksplodują, przeinaczają się, choć nie czynią tego w sposób bezpośredni. Wszystko dokonuje się w jednej chwili, w jednym momencie; tu i teraz kobieta przechodzi transmutację, zostaje zawieszona pomiędzy. Jeszcze nie jest dokonana w swojej przemianie. Cała wizualna metamorfoza objawia się jak gdyby gdzieś poza nimi, jednak artysta pokazuje nam, że jest to wrażenie złudne – bowiem to ponadcielesne przeistoczenie stanowi meritum obrazów. Kobiecość jest ich centrum.

Aleksandra Lewandowska

Karol Bąk  – malarz, grafik, rysownik. Artysta wszechstronny, urodzony w roku 1961. W latach 1984 – 89 uczęszczał do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, wydział Grafika. Jego zdolności pomogły mu w zdobyciu zasłużonych dwóch dyplomów z wyróżnieniem. Pierwszy pochodzi z pracownik grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego, drugi z pracowni rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego.

Malarz miał kilkanaście wystaw indywidualnych i wziął udział w parunastu ekspozycjach zbiorowych, głównie w Polsce, Niemczech
i Holandii.Obecnie zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Otrzymał toruńską nagrodę za grafikę „Dyplom 89” oraz I nagrodę i medal im. Jana Wronieckiego w  XXI pokonkursowej wystawie na najlepszą grafikę i rysunek roku.