PUNKT WYJŚCIA / STARTING POINT | Angela Pareja Rosales OW ZPAP| Galeria 022 | 21.04.2017-08.05.2017

 

PUNKT WYJŚCIA / STARTING POINT | Angela Pareja Rosales
Wystawa w dniach: 21.04.2017-08.05.2017
Galeria 022, Dom Artysty Plastyka w Warszawie, ul. Mazowiecka 11A

 

„Pragnienie wyrażenia określonego przesłania, idei czy pojęcia i nawiązania dialogu z otaczającym nas światem to największe wyzwanie dla wszystkich tych, którzy wchodzą na ścieżkę artystycznych poszukiwań.
Droga, którą musimy przebyć w poszukiwaniu formy wyrazu -sposobu urzeczywistnienia naszych najgłębszych pragnień, niejednokrotnie prowadzi nas w świat ideałów i fantazji, świat zaskakujący, który skłania nas do marzeń, do zadawania pytań wychodzących poza zakres racjonalnej wiedzy o namacalnej rzeczywistości.
Niepokój i wyobraźnia inspirują nas do tworzenia narzędzi niezbędnych do wyrażenia naszego wewnętrznego świata.
Za pomocą różnorodnych technik nawiązujemy kontakt z materią – dochodzi wtedy do swoistej „wymiany odczuć”, w wyniku której powstaje jedyny w swoim rodzaju, intymny język – język zachwytu, rozkoszy, czułości i porozumienia.
Istotą relacji pomiędzy twórcą a materią jego dzieła jest dialog, który wywiązuje się wskutek działania szeregu niepowtarzalnych, wyjątkowych impulsów. Wynikiem tej relacji jest dzieło sztuki: głęboko osobisty wytwór miłości.
Wszystkie prace prezentowane na tej wystawie prowadzą do tego samego punktu wyjściowego lub docelowego, jakim jest Życie.
Moim celem jest pobudzenie widza do poszukiwania „Punktu wyjściowego” – źródła naszych marzeń, impulsów, oczekiwań i fantazji, które pomimo upływu czasu pozostają żywe w naszych wspomnieniach– naszych wyzwań i aspiracji, a także radości, niepokoju i bólu, na jakie jesteśmy narażeni w dążeniu do zrealizowania naszych pragnień i celów.
Zapraszam Was do wspólnych marzeń i otwieram przed Wami fragment mojego świata, którego ważną częścią są lata spędzone w Warszawie. Moje doświadczenia z tego okresu, to, czego się tutaj nauczyłam i w czym uczestniczyłam, będą mi zawsze towarzyszyły w mojej dalszej drodze.
Pragnę podziękować gorąco wszystkim Wam, którzy jesteście częścią mojego wszechświata, za to, że zechcieliście towarzyszyć mi w tej przygodzie, którą przeżywamy tu i teraz.”

 

Angela Pareja Rosales – urodziła się w Quito, w Ekwadorze w 1963 r. Kształciła się w Niemieckiej Szkole w Quito (Colegio Alemán de Quito). Brała czynny udział w kursach malarstwa organizowanych przez Ekwadorski Dom Kultury 1981-1983 (Casa de la Cultura Ecuatoriana).
W 1993 r. otrzymała dyplom w dziedzinie konser¬wacji malarstwa i rzeźby wydany przez Akademię Sztuk Pięknych Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Universidad Complutense de Madrid). W latach 1994-2007 pracowała na własny rachunek na rzecz Dziedzictwa Narodowego Ekwadoru i Hiszpanii (Patrimonio Nacional de Ecuador y España), Muzeum Prado w Madrycie (El Museo Nacional del Prado de Madrid), Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie (Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid) oraz osób prywatnych. Stała się członkiem The Art Students League of New York, USA (2008-2010). W latach 2010-2012 podjęła dalsze studia arty¬styczne na kierunku rzeźba na Akademii Sztuk Pięk-nych Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Była słuchaczem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012-2015)
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

 

www-male