MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SZTUK WIZUALNYCH „NA SKRZYŻOWANIU KULTUR” | Galeria Lufcik

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SZTUK WIZUALNYCH „NA SKRZYŻOWANIU KULTUR”
Wystawa w dniach: 11.08.2017-27.08.2017
Galeria Lufcik, Dom Artysty Plastyka w Warszawie, ul. Mazowiecka 11A

 

Międzynarodowy Projekt Artystyczno – Społeczny „Od Lizbony do Władywostoku via Mińsk & od Helsinek do Aten via Warszawa” nawiązuje nazwą do słów francuskiego generała De Gaulle’a o kulturze europejskiej od Atlantyku po Pacyfik ale także do słów fińskiego generała Mannerheima o cywilizacji europejskiej od Morza Północnego po Morze Śródziemne.
Przesłaniem Projektu jest integracja i budowanie więzi kulturalnych, społecznych, międzyludzkich pomiędzy narodami, państwami ponad podziałami politycznymi, ponad granicami państwowymi i ograniczeniami mentalnymi, poszukując przyjaźni, uniwersalnej wspólnoty międzyludzkiej poprzez kulturę i sztukę.
Pierwsza część Projektu została organizacyjnie zaproponowana i zrealizowana przez władze kulturalne, administracyjne i społeczne Białorusi a pod patronatem honorowym Sekretarza Generalnego UNESCO, a także Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi, Mera Miasta Mińska, Muzeum Miasta Mińska oraz prestiżowej, o renomie europejskiej, Galerii im. Savickiego w Mińsku.
W Projekcie uczestniczą artyści z 27 stolic europejskich i azjatyckich m.in. od Lizbony, Madrytu, Paryża, Rzymu, Warszawę po Mińsk, Moskwę, Saint Petersburg, Astanę, Baku.
Oficjalna inauguracja Projektu tj. uroczysty wernisaż oraz dwumiesięczna wystawa odbyła się we wspomnianej Galerii Savickiego 16 grudnia 2016 r. w Mińsku z udziałem najwyższych władz państwowych, kulturalnych, społecznych Białorusi oraz najważniejszych mediów na szczeblu regionalnym i państwowym. Wystawa prezentowana była już w Mińsku, Moskwie, Władywostoku, Astanie i zaplanowana jest na drugie półrocze bieżącego roku a są plany, by w 2018 r. zawitać do stolic Europy Środkowej i Zachodniej.
Segment Polski Projektu, którego komisarzem organizacyjnym jest Marek Madej członek Związku Polskich Artystów Plastyków a którego działaniom patronuje Prezes OW ZPAP Bożenna Leszczyńska, zaprezentowany zostanie w dniach 11 – 27 sierpnia 2017 r. na wystawie w Galerii Lufcik w Domu Artysty Plastyka ZPAP w Warszawie. Na dorobek wystawy składają się obrazy polskich i zagranicznych artystów ze zrealizowanych w pierwszym półroczu br. siedmiu tzw. Przystanków Artystycznych na terenie całej Polski. Są to kolejno plenery malarskie , także w formule sympozjum ( obraz + słowo).

 

www1