Wernisaż wystawy “Odblask Tajemnicy”- 17:00, 20.09.2020 – Pałac Rembielińskiego w Warszawie

4 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artystów”; zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Karol Wojtyła sam był artystą za młodu aktorem, a prze całe życie pisarzem i poetą. W „Liście do artystów” św. Jan Paweł z ubolewaniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się, i apeluje do artystów, by powrócili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum. Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Pojedynczy twórcy być może tak, ale wystawa „Odblask Tajemnicy” jest próbą zbiorowego odzewu na postulat zawarty w liście Ojca Świętego do artystów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twórcze włączyły się w jego obchody, dając plastyczny wyraz przeżywaniu swej wiary w XXI w.