Jarosław Kukowski „Ave Maria” olej na płycie, 122x100cm
Jarosław Kukowski „Ave Maria” olej na płycie, 122x100cm

Przestrzeń Pełna Wyobraźni Olbiński – Sętowski – Kukowski