Karol Bąk

Karol Bąk  – malarz, grafik, rysownik – artysta wszechstronny, urodzony w roku 1961. W latach 1984 – 89 uczęszczał do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, wydział Grafika. Jego zdolności pomogły mu w zdobyciu zasłużonych dwóch dyplomów z wyróżnieniem. Pierwszy pochodzi z pracownik grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego, drugi z pracowni rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego.

Znaczny wpływ na konwencję prac artysty mieli profesorowie, pod których kierunkiem robił dyplomy. W swojej twórczości Karol Bąk wykorzystuje zabawy iluzją, oraz wolność sztuki, dzięki czemu przekaz odczytywany jest w zalezności od kontekstu. Od swoich mentorów przejął również zamiłowanie do grafiki i rysunku.Warsztat malarski doskonalił u Andrzeja Macieja Łubowskiego w Liceum Plastycznym, a już na studiach u prof. Andrzeja Kurzawskiego.

Pierwsze lata po studiach artysta tworzył głównie rysunki i miedzioryty, w których można się doszukać cech charakterystycznych jego późniejszego stylu. W tym okresie zajmował się również projektowaniem komercyjnym (reklam, bilboardów itp.) jednakże wtedy nie miał możliwości wybicia się ze swoimi pracami artystycznymi. Na początku lat 90 wyruszył w podróż po Europie Zachodniej, by doświadczyć i poznać niezwykłość sztuki tego rejonu. W drugiej połowie lat 90. zaczął uprawiać malarstwo olejne, którym zawodowo zajmuje się od 2000 roku.

O sobie artysta mówi, że długo poszukiwał drogi, którą chciałby dążyć w swojej sztuce, de facto nadal jej szuka. Mówi, że nie cel podróży jest najważniejszy, ale samo doświadczenie jakiego nabywamy w jej trakcie.

Iluzoryczność i surrealizm twórczości Karola Bąka pozostawiają Widza  w świecie marzenia sennego. Artysta maluje cyklami tematycznymi, m.in. „Żaglowiec”, ”Dialogi”, ”Kokony”, „Aureole”, „Cztery żywioły” „Judyta i Salome”.
Malarz miał kilkanaście wystaw indywidualnych i wziął udział w parunastu ekspozycjach zbiorowych, głównie w Polsce, Niemczech i Holandii.
Obecnie zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym i rysunkiem.

Otrzymane nagrody:

  • nagroda za grafikę, „Dyplom 89”, Toruń 1989,
  • I nagroda i medal, ”XXI Pokonkursowa wystawa na najlepszą grafikę i rysunek roku o medal im. Jana Wronieckiego”.

 

Oferta sprzedaży, ceny obrazów: