Karol Bąk, „Polonia”, olej na płótnie, 35×38 cm, 2015
Karol Bąk, „Polonia”, olej na płótnie, 35×38 cm, 2015

Karol Bąk

Głównym tematem przewijającym się przez twórczość Karola Bąka są kobiety. Artysta wykorzystuje ich sylwetki, po to by przedstawić wybraną problematykę. Czasem stanowią personifikację pór roku i żywiołów, innym razem są przedstawieniem postaci biblijnych lub mitologicznych. Nakrycia głowy głowy kobiet, na obrazach Karola Bąka, układają się w kolisty kształ. Stanowi to swoiste, symboliczne nawiązanie do antropocentryzmu, w którym człowiek znajduje się w centrum wszechświata. Artysta umiejscawia kobietę w nierzeczywistym czasie i przestrzeni.